Blue Birds Over the Rainbow

badgleymiscka

Panik, två veckor kvar och jag har ingen klänning! Sitter på södra Gotland, blivit lite av en eremit denna veckan och går in på varje tänkbar sajt för en vettig brudtärneklänning. Så slår det mig, The OUTNET. Lägger in alla filter och där ser jag den, lugn och lite lycka. En perfekt Badgley Mischka, i Georgette-modell och underbart blå, klick. Express-leverans till Gotland, undrar om de klara det på en dag?

Panic, two weeks left and I have no dress! Sitting on the southern part of the island of Gotland I have become a bit of a hermit this week… I go into every possible site for a sensible bridesmaid dress. Then it strikes me, The Outnet. Adding all the filters and hit apply and where I see it, peace and a little happiness. A perfect Badgley Mischka, click. Express delivery to Gotland, wonder if they do it in a day?

Posted in Shopping | Tagged , , , | Leave a comment

Tietze Symdrome – Fake Heart Attack

lake-in-rainy-day

Tryck över bröstet, blir till skarpa hugg. Vågor av smärta över vänstra bröstkorgen. Står på IKEA och tittar på nytt kök till Gotland. Troligen den värsta platsen att befinna sig på när man tror man får en hjärtattack. Paniken kommer direkt. Vad händer? Vad gör jag? Att försöka ta sig ur den labyrint av gångar som IKEA är uppbyggd av innan man kommer ut är ett riktigt test för psyket att bibehålla lugnet. Min mor är med, och jag ser rädslan fast hon vill verka lugn. Försöker lugna ner mig, detta måste ju vara panikattack tänker jag. Två timmar går och smärtan är lika intensiv. Efter sex timmar på akuten, med sjuksköterskor som sticker mig överallt och inte kan ta blodprov, EKG som slarvas bort och allmänt kaos får jag diagnos runt 02:20. Tietze Syndrome. Aldrig hört talas om, och låter som en ”hitte-på-sjukdom” men den finns om än ovanlig. Jag måste vila och inte stressa ett tag framåt för att inflammation jag åkt på i revbenen skall gå ner. Om inte detta är kroppens sätt att tala om det är dags att trycka på stopp-knappen så vet jag inte vad mer som krävs. Det jag fått är harmlöst, väldigt smärtsamt men har verkligen fått mig att vakna. Hur kan man värdesätta karriär och materiell framgång före ens hälsa och sinnesfrid? Dags för förändring, total förändring – och den börjar idag.

Chest tightness, becomes sharp frequent pains, like stabs. Waves of pain over the left chest area. Stand at IKEA and looking at new kitchen to Gotland. Probably the worst place to be in when you think you have a heart attack. The panic is instant. What happens? What do I do? Trying to get out of the maze of passageways that IKEA is made up of before coming out is a real test for the psyche to maintain calm. My mother is with me, and I see fear, though she wants to promote peace. Trying to calm me down, this must surely be a panic attack, I think. Two hours later and the pain is as intense. After six hours in the emergency room, with nurses sticking me everywhere without getting a blood sample, ECG mislaid and general chaos, I get the diagnosis around 02:20. Tietze Syndrome. Never heard of, and sounds like a ”made-up-illness” but it is real and very unusual. I need to rest and not stress for a while ahead to  ease the inflammation I have on my ribcage down. If this is the body’s way of telling you it’s time to press the stop button, so I do not know what more is needed. What I got is harmless, very painful, but has really caused me to wake up. How can I value the career and material success more than my health and peace of mind? Time for a change, complete change – and it starts today.

Posted in Moodboard, Personal | Tagged , , , , , , | Leave a comment

For Them Summer Nights

agavetropical

Jag är något besatt av Rodebjer, år efter år kommer dessa skapelser som jag inte kan motstå. Just nu vill jag ha denna kaftanen, Agave Tropical. Perfekt för varma sommardagar och ljumna tropiska nätter, på Gotland eller i Spanien. Borde verkligen låta bli, men min garderob vill ha denna! Vad tycker ni?

I’m slightly obsessed over Rodebjer, year after year, the creations they release that I cannot resist. Right now I want to have this caftan so badly, Agave Tropical. Perfect for hot summer days and tepid tropical nights on Gotland or in Spain. Really shouldn’t, but my closet wants this! what do you think?

Posted in Favorites, Personal, Shopping | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Free To Go Further

nikes

Shoppingsugen, och behöver nya löparskor – blev denna kombon från Nike.com. Nike Free RN Distance. Äntligen har jag kommit in att springa igen utan skador, och det är så mediterande när man kommer in i sitt eget tempo med en bra spellista. Vad tycks?

Shopping mood, and need of new running shoes – ended up in this combo from Nike.com. Nike Free RN Distance. Finally I’m back to run again without damaging myself, and it is so meditating when you get into your own pace with a good playlist. What do you think?

Posted in Moodboard, Shopping, Training | Tagged , , , , | Leave a comment

The Road To Happiness

IMG_1776

Sitter i i köket i Fide och dricker en kopp grönt te… elden sprakar lugnande i vedspisen. det är skymning i maj, och fåglarna kvittrar svalt som redo för natt. Jag älskar att vara här. I tre decennier har har jag hittat kraft här att orka med världen utanför. Jag lever ett stundtals hektiskt liv, alldeles för engagerad i mitt arbete till den grad att det ibland tar över. Men så hann livet i kapp förra året, och det som verkligen betyder något pressade sig genom det där engagemanget. För så är det, det är både en kärlek och ett hat att gå in som jag gör. Det tar alltid mer plats än många kan säkert kan tycka det borde, men för mig är mitt jobb en del av mig. Men kanske för stor, kanske måste jag hitta en bättre balans? Kanske är det min väg till lycka? Det är läskigt och något obehagligt att behöva reflektera och se på saker man gör utifrån med kritiska ögon, men det är precis det jag måste göra. Har kommit en bit i år, och tagit steget att börja våga mig mer in i det okända. Jag var bra på det som ung, väldigt bra. Är vägen till lycka att våga kasta sig ut i något nytt utan fallskärm?

Sitting in the kitchen in Fide and drinking a cup of green tea … fire crackles soothingly  in the wood stove. It is dusk in May, and the birds singing softly outside as ready for the night. I love being here. For three decades, I have found this place gives me the strenght to cope with the outside world. I live a sometimes hectic life, too committed to my work, to the point that it sometimes takes over. But as life caught up with me last year, and what really matters pushed through that work commitment. For as it is, it is both a love and a hate to go in as I do. It always takes more space than many can safely think it should, but for me, my job is a part of me. But perhaps too much, maybe I need to find a better balance? Maybe it’s my way to happiness? It is scary and something unpleasant to have to reflect and look at things from the outside with a critical eye, but it’s exactly what I must do. Have come a long way this year, and have taken the steps to begin to venture more into the unknown. I was good at it when I was younger, very good. Is the way to happiness to dare to plunge into something new without a parachute?

Posted in Moodboard, Personal | Tagged , , , | Leave a comment

The Odessa Coat

odessa

Äntligen är det vår! Har inte hängt med i min garderob så gick runt i måndags i min MaxMara i ull. Lite för varmt… Efter träningen gick jag därför in väldigt besluten på en jacka på Rodebjer, har spanat in deras Odessa länge nu. Så jag slog till, vad tycker ni?

Finally it’s Spring! Have not been updating in my wardrobe so I went around this Monday in my virgin wool MaxMara coat. A little too warm … So after training I went very determined on a jacket from Rodebjer, have been gazing on their Odessa for some time now. So I went for it, what do you think?

Posted in Personal, Shopping | Tagged , , , , | Leave a comment

Out Of Africa – 2nd Time Around

IMG_2322 IMG_2315 IMG_2294 IMG_2291 IMG_2285

Andra gången i Afrika i år, helt galet! Mitt pass börjar bli välfyllt… Denna gången fotade vi för SS17 kollektionen, det kommer bli det bästa som gjorts för Björn Borg. Själv blev jag sjuk men hann ändå med att åka på safari, vilket var magiskt. Lejonen i det fria gömde sig dock så vi fick träffa ett par som var under observation. De är så vackra, och när de tittar på en känner man hur majestätiska de är. 

Second time in Africa this year, crazy! My passport is becoming well-stamped … This time we had a photoshoot for the SS17 collection, it will be the best made of Björn Borg. Personally, I was sick but still managed to go on safari, which was magical. The lions in the wild hid themselves though, so we got to meet a couple that were under observation. They are so beautiful, and when they are watching a feel how majestic they are.

Posted in Personal, Travel | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Trip To Cape Town – South Africa

IMG_0765 IMG_0767 IMG_0773 IMG_0789 IMG_0860 IMG_0865 IMG_2011 IMG_2013 IMG_2075 IMG_2088 IMG_2165 IMG_2186 IMG_2205 IMG_2206 IMG_2224 IMG_2226IMG_2252 IMG_2244

Wow vilken start jag haft på detta året – Costa Rica, New York och nu Kapstaden! Sista var med jobbet för att fota bilder för webben, och det var länge sedan jag känt mig så motiverad och inspirerad som efter denna våren. Allt känns helt plötsligt möjligt igen, märkligt hur livet kastar om en helt oplanerat. Men det kanske är som är meningen, att kunna ta utmaningarna som de kommer och göra det bästa av det? Det tror jag iallafall. Kastar in ett bildregn från denna fantastiska resa, kommer definitivt åka tillbaka till detta underbara land snart.

Wow what a start I’ve had this year – Costa Rica, New York and Cape Town now! The last was with work to shoot pictures for the web, and it has been a long time since I felt so motivated and inspired as I do this spring. Everything seems suddenly possible again, strange how life throws you off completely unplanned. But maybe that’s the point, to be able to take challenges as they come and make the best of it? I think so anyway. Threw in a picture rain from this amazing trip, will definitely go back to this wonderful country soon.

Posted in Favorites, Photoshoots, Travel, Work | Leave a comment

Namaste Santa Teresa – Costa Rica

apa countryside jungle karro mist palms shade st sunset

Det var väldigt länge sedan jag skrev något här, tiden går alldeles för fort och man tar alldeles för få tillfällen till att reflektera och känna hur man mår och vad man vill. Resan till Costa Rica var exakt vad jag behövde… Varför stressar vi runt i ett ekorrhjul som bara går fortare och fortare utan att ens tänka på konsekvenserna det får på ens kropp och själ? Jag har definitivt inte gjort det, kör bara på och undviker helst den där rösten inombords. Så idiotiskt för det är ju den enda rösten man skall verkligen lyssna på, rösten som säger vad jag vill och borde göra. Rösten som är du, ditt finaste jag. Jag hörde den dock med vågorna på Playa Santa Teresa i bakgrunden, och den har fått mig att totalt omvärdera min tillvaro. Om vi inte tar hand om oss själva, hur skall vi kunna bidra med något till andra? 

It has been a long time since I wrote anything here, time goes too fast and far too few opportunities are taken to reflect and take in what you feel and what you want. The trip to Costa Rica was exactly what I needed … Why do we stress around in a seemingly endless wheel of events that just goes faster and faster without even thinking of the consequences it has on one’s body and soul? I definitely have not done so, just pushing on and avoid anything that inner voice tells you. So stupid because it’s the only that voice you should really listen to, the voice that says what I want and ought to do. The voice that is you, your finest self. I heard it, however, with the waves at Playa Santa Teresa in the background, and it has made me totally rethink my life. If we do not take care of ourselves, how can we contribute something to others?

Posted in Moodboard, Personal, Travel | Tagged , , , , , | Leave a comment

New Year, New Wardrobe

marlenebirger

Har länge gillar Marlene Birger, och i förra veckan slog jag till på två nyheter. Föll mest för färgen som var lite sotig aprikos. Kjolen hade även ett helt fantastiskt fall, funderar starkt på köpa den i svart även.

Been a fan of Malene Birger for quite some time, and last week I bought on two pieces from the spring news. Fell the most for  the color which was a little sooty apricot. The skirt even had an absolutely fantastic pliable fabric, considering strongly to buy it in black also.
Posted in Favorites, Shopping | Tagged , | Leave a comment